Dette mente deltakerne om seminaret

«Bra. Uformelt. Inspirerende! Et fantastisk bygg. Og god mat.» Dette var bare noen av tilbakemeldingene Mediepedagogene fikk fra deltakerne under årets medieseminar i Bergen. Flere bilder inne i saken!

Tilbakemeldingene var gode tatt i betraktning av tiden arrangementskomiteen har hatt til forberedelser. Innspillene til hvordan neste års seminar kan bli bedre, var også veldig gode. Så folkens, bare gled dere til neste år!

Tekst: Mai Gythfeldt

HVA NÅ, MK?: Mediepedagogenes leder, Kyrre Brekke Haakaas, snakker for medielærerne.
Mediepedagogenes leder, Kyrre Brekke Haakaas, snakker om veien videre.

35 av 37 deltakere som besvarte spørsmålet om seminarsted, foretrakk Nordahl Grieg videregående skole. Bare to ønsket seg tilbake til Hotel Terminus.

Her er noen av kommentarene:

 • Bra! Mer uformelt. Inspirerende!
 • Veldig bra. Fantastisk bygg og god mat.
 • Bra! Særlig fordi det blir billigere. Fin skole!
 • Et seminar om skole blir mer autentisk om det arrangeres på en skole. Det å se lokalene gir i seg selv inspirasjon og tips til didaktiske løsninger uavhengig av fag.

Svært få hadde problemer med å finne fram til Nordahl Grieg videregående skole.

Siren Halvorsen
Tom Knudsen leker med lys og bakgrunn.

52 besvarte spørsmålet om hvordan de fikk vite om seminaret.

 • 27 fikk informasjon på egen skole.
 • 18 fra mediepedagoene.no og
 • 3 fra sosiale medier

Én var med å arrangere. Én fikk vite det av en bekjent som var i arrangementsgruppa og en visste om det fra før.

48 personer kommenterte plenumssamlingen Veien videre for MK.

 • Det store flertallet syntes informasjonen var interessant og grei til tross for at det meste var kjent.
 • Noen få ønsket tid til mer debatt.
DSC_6434

Drøyt halvparten av 18 deltakere kommenterte workshopen Next Level med ord som godt forberedt, spennende, flott og inspirerende. Tonje Li, mk-lærer og prosjektleder for Next Level, ledet workshopen sammen med Roald Torkildsen og Vegard Relling.

 • Flere kommenterte at det var positivt at elever deltok sammen med lærerne.
 • Noen få kommentarer handlet om relevans i forhold til MK og læreplaner, og det kom én tilbakemelding om litt for knapp tid til spørsmål.

Les også: 90 på medielærerseminaret i Bergen!

De fleste av de 23 som kommenterte workshopen Nettbaserte verktøy ved Jone Nyborg brukte ord som fint, bra, nyttig og ok. Noen kommenterte at tiden var litt for knapp og nettet for ustabilt slik at det var vanskelig å utføre oppgaven.

23 personer kommenterte workshopen App-utvikling gjennom InDesign ved Øyvind Høie.

 • Flertallet brukte ord som inspirerende, spennende, interessant, bra og ok.
 • Et mindretall opplevde at det gikk litt kjapt og tiden var for knapp.
 • For noen var Øyvinds CS-versjon en utfordring som vanskeliggjorde å følge med.

16 personer kommenterte workshopen Foto og etterbehandling ved Tom Knudsen.

 • Et flertall vurderte dette som inspirerende og matnyttig.
 • Noen opplevde at de manglet forkunnskaper for å kunne få et godt utbytte, og
 • noen få kunne det meste fra før.
ENGASJERTE: "Fantastisk! Engasjert og tydelig formidlet!", var én av kommentarene til workshopen Radiodokumentaren ved Ana Margarita Milan Quinteros. <div class='byline'><img class='hair-line' src='http://test.mediepedagogene.no/wp-content/themes/mediepedagogene-theme/dist/images/sidebar-author-bottom.png'><br>Foto: Siren Halvorsen<br><img class='hair-line' src='http://test.mediepedagogene.no/wp-content/themes/mediepedagogene-theme/dist/images/sidebar-author-bottom.png'></div>
Engasjerte og strålende Ana Margarita Milan Quinteros.

10 kommenterte Utdanning av fagfolk til TV-bransjen ved dekan Hege Michelsen og undervisningsleder Eirik Kaasa Eliassen fra avdeling for TV-Fag (TVF) på Høgskolen i Lillehammer. Halvparten syns det var svært interessant og nyttig. De andre var litt mer forbeholdne.

«Fantastisk! Engasjert og tydelig formidlet!», var én av kommentarene til workshopen Radiodokumentaren ved Ana Margarita Milan Quinteros. Ti personer kommenterte, og den ”svakeste” tilbakemeldingen var bra!

20 personer vurderte kvaliteten av lunsjen til 10, lavest vurdering var på 4 gjort av 6 personer, 1 person avga ingen score, mens snittet for 51 deltakere var på hele 7,5!

4 deltakere ga full pott på 10 for godt seminar.

9 personer ga bare seminaret 4. Gjennomsnittet for 51 deltakere var likevel på 7!

41 besvarte og skrev to ting de var fornøyd med. Dette var noe av det som ble trukket fram:

 • Variert innhold, aktuelle og flere workshops å velge i
 • Hyggelig å treffe kolleger fra hele landet
 • Flott skole, god mat og stemning

39 foretrakk at det var lagt større vekt på workshops enn foredrag. Seks deltakere hadde ingen formening om hva som fungerte best. De resterende seks ønsket mer variasjon og gode foredrag.

VERKTØYKASSE: Jone Nyborg instruerer verktøybruk. <div class='byline'><img class='hair-line' src='http://test.mediepedagogene.no/wp-content/themes/mediepedagogene-theme/dist/images/sidebar-author-bottom.png'><br>Foto: Siren Halvorsen <br><img class='hair-line' src='http://test.mediepedagogene.no/wp-content/themes/mediepedagogene-theme/dist/images/sidebar-author-bottom.png'></div>
Jone Nyborg instruerer verktøybruk.

Forslagene som 27 personer kommer med, er alle gode og nyttig for neste års arrangementskomité.

 • Bedre markedsføring av arrangementet!
 • Flere og bedre forberedte workshops
 • Mer informasjon i forkant om innhold og planlagt gjennomføring av workshops – spesielt dersom det er krav til utstyr og programvare for å delta med best mulig utbytte.
 • Eksterne foredragsholdere av høy kvalitet.
 • Kunne gjerne vært litt mer relevant for MIK.
 • Kanskje en litt mer MK-teoretisk workshop?
 • Omvisning på skolen!
 • Skilting av møterom!

Bare fire personer syntes seminarpris på kr 950,- var for dyrt. De øvrige 47 som svarte, mente prisen var akseptabel.

Av 51 svar var det bare én person som ikke syns Mediepedagogene bør arrangere seminar i Bergen på samme tid neste år.

Ottar Uthaug
VELKOMMEN TILBAKE NESTE ÅR!