Medieemner i andre undervisningsfag

Læreplanene i fleire fag legg opp til arbeid med medierelaterte kompetansemål.

Mediepedagogene har gått gjennom læreplanene i Norsk, Samfunnsfag og Engelsk for å sjå kva som finns av krav til undervisninga. Vi er opptekne av at lærarane må få sjansen til å tileigne seg kompetansen som krevs for å tilretteleggje for arbeid med desse emna. Framtidige lærarar må få lære om dette i lærarutdanninga, og noverande lærarar må få tilbod om kursing.

Klikk på lenkene under for å sjå læreplaner der dei medierelaterte formuleringane er framheva.

Norsk (revidert læreplan, gjeld frå 1. aug 2013)
Samfunnsfag (revidert læreplan, gjeld frå 1. aug 2013)
Engelsk (revidert læreplan, gjeld frå 1. aug 2013)

Tidlegare har Mediepedagogene gått gjennom alle dei andre læreplanene. Vi har laga

  • et samledokument med de 17 læreplaner som eksisterer i grunnskolen, bare med medieemner.
  • et samledokument med de 10 såkalte gjennomgående læreplaner, altså for de fag som fins i både grunnskole og videregående. I dette dokumentet er fokus på vg. skole, bare med medieemner.