Om Mediepedagogene

HVA ER Mediepedagogene?

Som medlem i Mediepedagogene får du:

 • tilbud om kurs, konferanser, seminarer som er relevante for medielærere
 • rabatt på Mediepedagogene sine kurs, konferanser, seminarer
 • tips om undervisningsopplegg
 • råd om kjøp av teknisk utstyr
 • tips vedr. foredrags-/kursholdere
 • råd og veiledning hvis du /skolen skal begynne med medieundervisning
 • interessefellesskap med andre som underviser i mediefag og mediefaglige emner
 • medlemskap i en organisasjon som ønsker å fokusere på hvor viktig det er med mediebevissthet for barn og unge
 • medlemskap i en organisasjon som er sterkt engasjert i planer og høringsutkast som først og fremst kommer fra skole-og kultursektor
 • Medlemspris:  kr. 150 for enkeltpersoner, kr. 300 for skoler o.l.

Mediepedagogene arbeider for:

 • å styrke medieundervisningen, bl.a. i tråd med de nye læreplanene
 • å være et møtested for medielærerne i utdanningssystemet vårt
 • å formidle forskningsbidrag og mediepedagogiske opplegg
 • å informere og gi råd om teknisk utstyr og programvare
 • å arrangere kurs, seminarer og konferanser om aktuelle tema
 • å ivareta medielærernes interesser overfor myndigheter og institusjoner
 • å formidle kompetente foredragsholdere/forelesere

Se Lover-Arsmotet-2009-med-logo.
Mediepedagogene er høringsinstans og samarbeider med offentlige myndigheter.